Medewerker klantrelaties – Kinderopvang SKDD – Oman

Medewerker klantrelaties – Oman – Indeed.com

“),r.close()),!r)throw Error(“base not supported”);var a=r.createElement(“base”);a.href=n,r.getElementsByTagName(“head”)[0].appendChild(a);var i=r.createElement(“a”);return i.href=t,i.href}finally{e&&e.parentNode.removeChild(e)}}());var l=i(t||””),f=function(){if(!(“defineProperties”in Object))return!1;try{var e={};return Object.defineProperties(e,{prop:{get:function(){return!0}}}),e.prop}catch(t){return!1}}(),h=f?this:document.createElement(“a”),m=new o(l.search?l.search.substring(1):null);return m._url_object=h,Object.defineProperties(h,{href:{get:function(){return l.href},set:function(e){l.href=e,r(),u()},enumerable:!0,configurable:!0},origin:{get:function(){return”origin”in l?l.origin:this.protocol+”//”+this.host},enumerable:!0,configurable:!0},protocol:{get:function(){return l.protocol},set:function(e){l.protocol=e},enumerable:!0,configurable:!0},username:{get:function(){return l.username},set:function(e){l.username=e},enumerable:!0,configurable:!0},password:{get:function(){return l.password},set:function(e){l.password=e},enumerable:!0,configurable:!0},host:{get:function(){var e={“http:”:/:80$/,”https:”:/:443$/,”ftp:”:/:21$/}[l.protocol];return e?l.host.replace(e,””):l.host},set:function(e){l.host=e},enumerable:!0,configurable:!0},hostname:{get:function(){return l.hostname},set:function(e){l.hostname=e},enumerable:!0,configurable:!0},port:{get:function(){return l.port},set:function(e){l.port=e},enumerable:!0,configurable:!0},pathname:{get:function(){return”/”!==l.pathname.charAt(0)?”/”+l.pathname:l.pathname},set:function(e){l.pathname=e},enumerable:!0,configurable:!0},search:{get:function(){return l.search},set:function(e){l.search!==e&&(l.search=e,r(),u())},enumerable:!0,configurable:!0},searchParams:{get:function(){return m},enumerable:!0,configurable:!0},hash:{get:function(){return l.hash},set:function(e){l.hash=e,r()},enumerable:!0,configurable:!0},toString:{value:function(){return l.toString()},enumerable:!1,configurable:!0},valueOf:{value:function(){return l.valueOf()},enumerable:!1,configurable:!0}}),h}var c,s=e.URL;try{if(s){if(“searchParams”in(c=new e.URL(“http://example.com”))){var f=new l(“http://example.com”);if(f.search=”a=1&b=2″,”http://example.com/?a=1&b=2″===f.href&&(f.search=””,”http://example.com/”===f.href))return}”href”in c||(c=undefined),c=undefined}}catch(m){}if(Object.defineProperties(o.prototype,{append:{value:function(e,t){this._list.push({name:e,value:t}),this._update_steps()},writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0},”delete”:{value:function(e){for(var t=0;t1?arguments[1]:undefined;this._list.forEach(function(n){e.call(t,n.value,n.name)})},writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0},toString:{value:function(){return r(this._list)},writable:!0,enumerable:!1,configurable:!0}}),”Symbol”in e&&”iterator”in e.Symbol&&(Object.defineProperty(o.prototype,e.Symbol.iterator,{value:o.prototype.entries,writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0}),Object.defineProperty(u.prototype,e.Symbol.iterator,{value:function(){return this},writable:!0,enumerable:!0,configurable:!0})),s)for(var h in s)Object.prototype.hasOwnProperty.call(s,h)&&”function”==typeof s[h]&&(l[h]=s[h]);e.URL=l,e.URLSearchParams=o}(),function(){if(“1”!==new e.URLSearchParams([[“a”,1]]).get(“a”)||”1″!==new e.URLSearchParams({a:1}).get(“a”)){var r=e.URLSearchParams;e.URLSearchParams=function(e){if(e&&”object”==typeof e&&t(e)){var a=new r;return n(e).forEach(function(e){if(!t(e))throw TypeError();var r=n(e);if(2!==r.length)throw TypeError();a.append(r[0],r[1])}),a}return e&&”object”==typeof e?(a=new r,Object.keys(e).forEach(function(t){a.set(t,e[t])}),a):new r(e)}}}()}(self);}if (!(“Window”in self
)) {“undefined”==typeof WorkerGlobalScope&&”function”!=typeof importScripts&&function(o){o.constructor?o.Window=o.constructor:(o.Window=o.constructor=new Function(“return function Window() {}”)()).prototype=self}(self);}if (!((function(n){if(!(“Event”in n))return!1
try{return new Event(“click”),!0}catch(t){return!1}})(self)
)) {!function(){function e(e,t){if(!e)throw new Error(“Not enough arguments”);var n;if(“createEvent”in document){n=document.createEvent(“Event”);var o=!(!t||t.bubbles===undefined)&&t.bubbles,i=!(!t||t.cancelable===undefined)&&t.cancelable;return n.initEvent(e,o,i),n}return n=document.createEventObject(),n.type=e,n.bubbles=!(!t||t.bubbles===undefined)&&t.bubbles,n.cancelable=!(!t||t.cancelable===undefined)&&t.cancelable,n}var t={click:1,dblclick:1,keyup:1,keypress:1,keydown:1,mousedown:1,mouseup:1,mousemove:1,mouseover:1,mouseenter:1,mouseleave:1,mouseout:1,storage:1,storagecommit:1,textinput:1};if(“undefined”!=typeof document&&”undefined”!=typeof window){var n=window.Event&&window.Event.prototype||null;e.NONE=0,e.CAPTURING_PHASE=1,e.AT_TARGET=2,e.BUBBLING_PHASE=3,window.Event=Window.prototype.Event=e,n&&Object.defineProperty(window.Event,”prototype”,{configurable:!1,enumerable:!1,writable:!0,value:n}),”createEvent”in document||(window.addEventListener=Window.prototype.addEventListener=Document.prototype.addEventListener=Element.prototype.addEventListener=function o(){var e=this,n=arguments[0],o=arguments[1];if(e===window&&n in t)throw new Error(“In IE8 the event: “+n+” is not available on the window object. Please see https://github.com/Financial-Times/polyfill-service/issues/317 for more information.”);e._events||(e._events={}),e._events[n]||(e._events[n]=function(t){var n,o=e._events[t.type].list,i=o.slice(),r=-1,c=i.length;for(t.preventDefault=function a(){!1!==t.cancelable&&(t.returnValue=!1)},t.stopPropagation=function l(){t.cancelBubble=!0},t.stopImmediatePropagation=function s(){t.cancelBubble=!0,t.cancelImmediate=!0},t.currentTarget=e,t.relatedTarget=t.fromElement||null,t.target=t.target||t.srcElement||e,t.timeStamp=(new Date).getTime(),t.clientX&&(t.pageX=t.clientX+document.documentElement.scrollLeft,t.pageY=t.clientY+document.documentElement.scrollTop);++r-1)
)) {self.CustomEvent=function e(t,n){if(!t)throw Error(‘TypeError: Failed to construct “CustomEvent”: An event name must be provided.’);var l;if(n=n||{bubbles:!1,cancelable:!1,detail:null},”createEvent”in document)try{l=document.createEvent(“CustomEvent”),l.initCustomEvent(t,n.bubbles,n.cancelable,n.detail)}catch(a){l=document.createEvent(“Event”),l.initEvent(t,n.bubbles,n.cancelable),l.detail=n.detail}else l=new Event(t,n),l.detail=n&&n.detail||null;return l},CustomEvent.prototype=Event.prototype;}if (!(“document”in self&&”hidden”in document&&”visibilityState”in document
)) {!function(){function i(){document.hidden=document[t+”Hidden”],document.visibilityState=document[t+”VisibilityState”]}var t=document.webkitVisibilityState?”webkit”:document.mozVisibilityState?”moz”:null;t&&(i(),document.addEventListener(t+”visibilitychange”,function(){i(),document.dispatchEvent(new CustomEvent(“visibilitychange”))}))}();}if (!((function(){var n=!1
return document.documentElement.addEventListener(“focusin”,function(){n=!0}),document.documentElement.dispatchEvent(new Event(“focusin”)),n})()
)) {self.addEventListener(“focus”,function(e){e.target.dispatchEvent(new Event(“focusin”,{bubbles:!0,cancelable:!0}))},!0),self.addEventListener(“blur”,function(e){e.target.dispatchEvent(new Event(“focusout”,{bubbles:!0,cancelable:!0}))},!0);}if (!(“onhashchange”in self&&(null==self.onhashchange||”function”==typeof self.onhashchange)
)) {!function(n){function h(){a!==n.location.hash&&(a=n.location.hash,n.dispatchEvent(new Event(“hashchange”))),setTimeout(h,500)}var a=n.location.hash;n.onhashchange=function(){},h()}(self);}if (!(“XMLHttpRequest”in self&&”prototype”in self.XMLHttpRequest&&”addEventListener”in self.XMLHttpRequest.prototype
)) {!function(e,t){e.XMLHttpRequest=function s(){var e=this,n=e._request=t?new t:new ActiveXObject(“MSXML2.XMLHTTP.3.0”);n.onreadystatechange=function(){e.readyState=n.readyState;var t=4===e.readyState;e.response=e.responseText=t?n.responseText:null,e.status=t?n.status:null,e.statusText=t?n.statusText:null,e.dispatchEvent(new Event(“readystatechange”)),t&&e.dispatchEvent(new Event(“load”))},”onerror”in n&&(n.onerror=function(){e.dispatchEvent(new Event(“error”))})},e.XMLHttpRequest.UNSENT=0,e.XMLHttpRequest.OPENED=1,e.XMLHttpRequest.HEADERS_RECEIVED=2,e.XMLHttpRequest.LOADING=3,e.XMLHttpRequest.DONE=4;var n=e.XMLHttpRequest.prototype;n.addEventListener=e.addEventListener,n.removeEventListener=e.removeEventListener,n.dispatchEvent=e.dispatchEvent,n.abort=function r(){return this._request()},n.getAllResponseHeaders=function u(){return this._request.getAllResponseHeaders()},n.getResponseHeader=function i(e){return this._request.getResponseHeader(e)},n.open=function a(e,t){this._request.open(e,t,arguments[2],arguments[3],arguments[4])},n.overrideMimeType=function o(e){this._request.overrideMimeType(e)},n.send=function p(){this._request.send(0 in arguments?arguments[0]:null)},n.setRequestHeader=function d(e,t){this._request.setRequestHeader(e,t)}}(self,self.XMLHttpRequest);}})(‘object’ === typeof window && window || ‘object’ === typeof self && self || ‘object’ === typeof global && global || {});
//]]>

Bij Kinderopvang SKDD draait het om interactie en elkaar écht zien. Want wat we ook doen voor een ander, wat we ook samen ondernemen, waarin we ook verschillen of overeenkomen, als we elkaar zién en echt naar elkaar luisteren, ontstaat er iets moois. Iets van allebei. Groei bijvoorbeeld of een nieuw idee. Dat is hoe we binnen Kinderopvang SKDD werken.

Herken jij je in het bovenstaande? Ben jij klantvriendelijk, gestructureerd en houd je van puzzelen met planningen? Lees dan vooral verder, want wij zijn per direct op zoek naar een enthousiaste collega bij klantrelaties voor 20 uur per week.

De functie

Kindplanner is niet zomaar een kantoorbaan. Jij bent als visitekaartje van Kinderopvang SKDD de eerste die ouders een welkom gevoel geeft. Samen met je collega’s zorg je ervoor dat je de optimale planning realiseert,afgestemd op de wensen van de ouders en de mogelijkheden van een vestiging. Dit vraagt om een klantgerichte en betrokken houding.

Wat heeft Kinderopvang SKDD jou te bieden?

 • Een jaarcontract van 20 uur per week, verdeeld over 2 of 3 dagen, waarvan 1 in ieder geval op de vrijdag.
 • Inschaling volgens de cao Kinderopvang, schaal 7
 • Gezellige en professionele collega’s
 • Een organisatie die groot genoeg is om gezamenlijk nieuwe dingen te realiseren maar ook klein genoeg om als individu invloed te hebben op de te varen koers
 • En vooral …. jij krijgt alle ruimte om je verder te ontwikkelen binnen een organisatie die zelf ook in ontwikkeling is
 • Je bent het eerste aanspreekpunt en de contactpersoon voor (aanstaande) ouders
 • Je draagt zorg voor een optimale planning van kinderen over de verschillende locaties die zo goed mogelijk aansluit bij de behoefte van ouders
 • Je stelt plaatsingsovereenkomsten op en administreert deze
 • Je verzorgt de technisch inhoudelijke inrichting van KidsVision en Konnect
 • Je informeert en adviseert teammanagers en ondersteunt hen in het bereiken van een zo optimaal mogelijke kindbezetting

Je bent het visitekaartje voor kinderopvang SKDD. Een klantgerichte, open en oplossingsgerichte houding is daarom van groot belang. Je kunt goed zelfstandig werken, bent sociaal vaardig en gestructureerd. Bovendien ben je leergierig en bevlogen!

 • Je hebt minimaal MBO plus werk- en denkniveau
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • Je hebt kennis van, of affiniteit met een planningssysteem. Ervaring met KidsVision en Konnect is een pré
 • Je hebt bij voorkeur ervaring als planner in de kinderopvang
 • Een nauwkeurige en systematische manier van werken
 • Je bent bij voorkeur bekend met de wet en regelgeving in de kinderopvang

Heb je nog vragen bel dan met Wiesje van Delft, op telefoonnummer 06 33 73 19 79. We zien je sollicitatie graag vóór 10 juli tegemoet, gericht aan Dina Pape via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De gesprekken vinden plaats op 13 en 14 juli.

Bekijk ons ook op www.skdd.nl


Click here

WordPress Theme built by Shufflehound.